Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 tài trợ bởi Herbalife Nutrition chào đón khoảng 5000 VĐV, hướng đến nhãn Đồng châu lục

Giải Bán Marthon Quốc tế Việt Nam 2023 tài trợ bởi Herbalife Nutrition sẽ lần đầu được tổ chức tại Hà Nội vào 1/1/2023 và sẽ được mở màn bằng một đêm nhạc sôi động đếm ngược chào năm mới.

Comments are closed.