CÁC CỰ LY & LỆ PHÍ

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

  1. Vé tham dự và vật dụng kèm theo không được hoàn lại tiền trong mọi trường hợp.
  2. Ban tổ chức đồng ý chính sách được phép thay đổi người tham dự và thay đổi cự ly trong thời gian đến hết ngày 31/10/2023.
  3. Khi có nhu cầu thay đổi, VĐV tham dự gửi email yêu cầu đến Bộ phận phụ trách qua email info@vietcontent.com.vn để được hướng dẫn chi tiết.