– Thời gian nhận Racekit bắt đầu từ:

  • 14:00 – 20:00 ngày 30/12/2023
  • 10:00 – 20:00 ngày 31/12/2023

– Địa điểm: khu vực nhận BIB – hồ Hoàn Kiếm

MEDAL VIHM 2024

 

ÁO THI ĐẤU

ÁO FINISH

TÚI

BẢNG ĐỐI CHIẾU SIZE QUẦN ÁO NỮ

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU SIZE ÁO TRẺ EM

BẢNG ĐỐI CHIẾU SIZE QUẦN ÁO NAM