ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lưu ý:

Việc đăng ký tham gia Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2024 tài trợ bởi Herbalife (tên tiếng Anh Vietnam International Half Marathon 2024 powered by Herbalife) đã ghi nhận sự đồng ý của bạn, đồng thời bạn đã hiểu, nắm rõ, đảm bảo thực hiện các điều khoản được quy định tại trang: http://vietnaminternationalhalfmarathon.vn/ và trong khuôn khổ hệ thống đăng ký trực tuyến, bất kể bạn đồng ý và ký xác nhận vào bản cam kết này hay không.

Nếu bạn đã đăng ký và có tiến hành thủ tục đổi tên cho người khác tham dự vào cuộc thi, bạn phải đảm bảo rằng người đó chấp nhận, tuân thủ điều khoản và quy định được đăng trên http://vietnaminternationalhalfmarathon.vn/ và trong khuôn khổ hệ thống đăng ký của sự kiện.

Những điều khoản và điều kiện như nêu ở dưới đây được bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tại trang đăng kí của Sự kiện, được thực hiện bởi https://actiup.net/.

Sau khi xem xét việc Ban Tổ chức chấp thuận cho tôi tham dự Giải tổ chức vào ngày 01 tháng 01 năm 2024, tôi đồng ý với văn bản xác nhận từ bỏ các quyền đòi hỏi, yêu cầu bồi thường và gánh vác rủi ro này.

 1. Tôi đã đọc và hiểu các điều luật của Giải các thông tin liên quan đến Giải.
 2. Tôi hiểu rằng để tham gia Giải cần phải có sự tập luyện và chuẩn bị về mặt thể chất. Tôi tuyên bố rằng tôi đã luyện tập đủ cho Giải này và rằng tôi không nhận thấy có bệnh tật, chấn thương hoặc điều bất khả về thể chất nào có thể gây ra thương tích hoặc tử vong cho tôi trong khi tham dự Giải.
 3. Trong trường hợp tôi nhận ra một vấn đề về sức khoẻ nào, hoặc tôi bị ốm hoặc bị thương trước khi hoặc trong khi diễn ra Giải, tôi sẽ rút khỏi Giải.
 4. Tôi xác nhận và hiểu rằng trong khi tham gia Giải:
 • Tôi có thể bị thương, về mặt thể chất hoặc tinh thần, hoặc tử vong từ các lý do khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, nỗ lực quá mức, mất nước, đau tim, trượt, vấp hoặc ngã, tai nạn với những người tham gia khác, khán giả và những người khác có mặt tại địa điểm tổ chức Giải, hoặc các tai nạn gây ra bởi các hành động của chính tôi;
 • Tài sản cá nhân của tôi có thể bị mất hoặc hư hại;
 • Tôi có thể gây ra thương tích cho người khác hoặc gây hư hại cho tài sản của họ;
 • Các điều kiện tổ chức Giải có thể thay đổi mà không cần thông báo trước;
 • Tôi tự gánh vác rủi ro và trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, tử vong hoặc hư hại về tài sản nào là kết quả của việc tham gia Giải của tôi.
 1. Tôi đồng ý rằng nếu tôi bị thương hoặc cần được trợ giúp về y tế, những người tổ chức Giải có thể thu xếp điều trị y tế và vận chuyển cấp cứu nếu những người tổ chức Giải thấy cần thiết, với chi phí do tôi chịu. Tôi đồng ý rằng tôi tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm đối với chi phí y tế và vận chuyển y khoa.
 2. Tôi đồng ý miễn trừ và không gây thiệt hại cho những người tổ chức Giải, những quan chức, nhân viên, đại lý, tình nguyện viên, đối tác hợp đồng, các cơ quan công quyền, người sở hữu đất và các nhà tài trợ, khỏi bất kỳ các yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, quyền lợi hoặc lý do khởi tố, kiện tụng, chi phí và thủ tục tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào, do tôi thực hiện, hoặc thay mặt cho tôi hoặc bởi các bên khác, xuất phát từ bất kỳ thương tích, mất mát, hư hại hoặc tử vong xảy ra với tôi hoặc với tài sản của tôi là kết quả của việc tôi tham gia Giải, dù là do sơ suất, phá vỡ hợp đồng hoặc bất kỳ lý do nào khác.
 3. Tôi cũng đồng ý rằng trong trường hợp tôi bị thương hoặc tài sản của tôi bị hư hại, tôi sẽ không đòi bồi thường, yêu cầu trách nhiệm pháp lý hoặc các hình thức khác từ những người tổ chức Giải, đối với chấn thương và hư hại đó.
 4. Tôi chấp nhận cho phép tên, kết quả Giải, ảnh, video, truyền thông đa phương tiện hoặc phim của tôi được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào bởi ban tổ chức Giải mà không phải trả phí hoặc đền bù.
 5. Tôi xác nhận rằng Ban tổ chức Giải có thể thay đổi đường chạy so với nội dung quảng cáo mà không cần thông báo nếu Ban tổ chức Giải thấy việc này là cần thiết. Tôi cũng xác nhận rằng Ban tổ chức Giải có thể huỷ Giải do điều kiện thời tiết, các điều kiện về an toàn, hoạt động khủng bố, các vấn đề siêu nhiên, các trường hợp bất khả kháng mà Ban tổ chức không thể lường trước được và trong các trường hợp như vậy, lệ phí tham dự của tôi sẽ không được hoàn lại.
 6. Tôi xác nhận rằng việc tôi (hoặc người được ủy quyền) ký vào bản giao nhận Bộ RACE KIT đồng nghĩa với việc tôi đã kiểm tra và đã nhận đầy đủ, chính xác số bib của tôi, chip điện tử đo thời gian chạy của mình, quà của Ban tổ chức và các nhà tài trợ dành cho tôi. Tôi hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc làm mất Bib và chip sau khi nhận từ Ban tổ chức.
 7. Tôi đồng ý tuân theo các điều luật của Giải và những chỉ dẫn của Ban tổ chức Giải.

PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI BẢO TRỢ HỢP PHÁP CHO NGƯỜI THAM DỰ DƯỚI 18 TUỔI VÀO THỜI ĐIỂM DIỄN RA GIẢI

Tôi xác nhận mình là người bảo trợ hợp pháp cho các vận động viên dưới 18 tuổi được nêu dưới đây. Và bằng việc ký vào văn bản này với tư cách là người bảo trợ, tôi đồng ý cho các vận động viên nhỏ tuổi dưới đây tham dự Giải. Tôi khẳng định rằng tôi đã đọc kỹ, đã hiểu và đồng ý áp dụng các điều khoản trong bản Xác nhận Miễn trừ Trách nhiệm này với việc tham dự Giải của các vận động viên nhỏ tuổi do tôi bảo trợ:

CHÚ Ý:

– Tất cả các vận động viên tham dự Giải đều phải điền đầy đủ thông tin vào văn bản miễn trừ trách nhiệm và nộp cho Ban tổ chức trước khi bắt đầu thi đấu. Các vận động viên không điền vào bản miễn trừ này hoặc không nộp cho ban tổ chức sẽ bị loại.

– Các vận động viên nhỏ tuổi phải được người bảo trợ hợp pháp cho phép tham gia Giải. Người bảo trợ cho Vận động viên nhỏ tuổi phải điền đầy đủ thông tin và ký vào Phần dành cho người bảo trợ và nộp văn bản này cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận Bib.