Chờ đợi đường chạy VIHM 2024 sôi động và chuyên nghiệp

Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 1/1 năm 2024. Lần thứ 2 được tổ chức, giải đấu hứa hẹn nhiều nét mới.

Comments are closed.