Bộ tranh giúp trẻ nhận biết một số biển báo và phương tiện giao thông (Dành cho trẻ 3 – 6 tuổi)

  • Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.
  • Giúp trẻ nhận biết một số biển báo và phương tiện giao thông

59.000 

Bộ tranh giúp trẻ nhận biết một số biển báo và phương tiện giao thông (Dành cho trẻ 3 – 6 tuổi) bao gồm các nội dung:

– Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

– Giúp trẻ nhận biết một số biển báo và phương tiện giao thông

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 25 trang

– Kích thước: 29,7 x 21 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 3 – 6 tuổi