Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông

  • Làm quen với tín hiệu đèn giao thông.
  • Làm quen với một số biển báo hiệu giao thông đường bộ.
  • Biết cách đội mũ bảo hiểm

38.000 

– Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ

– An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông.

– Làm quen với tín hiệu đèn giao thông.

– Làm quen với một số biển báo hiệu giao thông đường bộ.

– Biết cách đội mũ bảo hiểm.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 27 trang

– Kích thước: 29,7 x 42 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 5 – 6 tuổi