Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông đường thuỷ

  • Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.
  • Giúp cô hướng dẫn trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông đường thuỷ

30.000 

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông đường thuỷ bao gồm các nội dung:

– Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

– Giúp cô hướng dẫn trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông đường thuỷ

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 22 trang

– Kích thước: 29,7 x 42 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 3 – 6 tuổi