Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông

  • Nhận biết, phân loại một số phương tiện giao thông.
  • Biết nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông.

33.000 

  • Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.
  • Nhận biết, phân loại một số phương tiện giao thông.
  • Biết nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông.
  • Chơi ở nơi an toàn.
  • Đi bộ an toàn.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 23 trang

– Kích thước: 29,7 x 42 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 4 – 5 tuổi