Các hoạt động giúp trẻ làm quen với toán (dành cho trẻ 3 – 6 tuổi lớp mẫu giáo độc lập tư thục ghép nhiều độ tuổi)

  • Cuốn sách gồm nhiều hoạt động giúp trẻ 3 – 6 tuổi lớp MG độc lập tư thục làm quen với toán
  • Nhận biết, tập tô chữ số từ 1 – 10
  • Các bài tập phát triển tư duy, logic bám sát Chương trình GDMN, Bộ GD&ĐT.

13.500 

Cuốn sách gồm nhiều hoạt động giúp trẻ 3 – 6 tuổi lớp MG độc lập tư thục làm quen với toán như: nhận biết, tập tô chữ số từ 1 – 10; các bài tập phát triển tư duy, logic bám sát Chương trình GDMN, Bộ GD&ĐT.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 36 trang

– Kích thước: 19 x 26,5 cm

– Đối tượng: 3 – 6 tuổi