Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 4–5 tuổi làm quen với toán

  • Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
  • Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy, lôgic như : so sánh; xếp tương ứng 1 – 1 ; ghép đôi ; sắp xếp theo quy tắc ; nhận biết hình dạng ; đo độ dài bằng một đơn vị đo ; xác định vị trí ; nhận biết thời gian trong ngày.

11.000 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT). Thông qua các hoạt động tích hợp học bằng chơi phù hợp với trẻ 4 – 5 tuổi, trẻ được làm quen với toán thông qua các hoạt động :
– Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm (đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng ; chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5 ; gộp hai nhóm đối tượng và đếm ; tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn).
– Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy, lôgic như : so sánh (cao – thấp ; rộng – hẹp) ; xếp tương ứng 1 – 1 ; ghép đôi ; sắp xếp theo quy tắc ; nhận biết hình dạng ; đo độ dài bằng một đơn vị đo ; xác định vị trí (phía trước – phía sau ; phía trên – phía dưới; tay trái – tay phải) ; nhận biết thời gian trong ngày.

Mã sản phẩm OH244
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
Kích thước 19 x 26,5cm
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga
Số trang 28