Mèo mun qua cầu

  • Sản phẩm triển khai theo kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số
  • Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn
  • Giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

10.000 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Mèo Mun qua cầu là truyện tranh kể về việc hai bạn Mèo Mun và Chó Vện không biết nhường nhịn nhau khi qua cầu làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đã nhận ra lỗi lầm và biết rút kinh nghiệm. Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

SKU
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 16