Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 24–36 tháng tuổi làm quen với toán

  • Nhận biết 1 và nhiều.
  • Nhận biết hình vuông, hình tròn.
  • Nhận biết màu vàng, màu đỏ, màu xanh.
  • Nhận biết kích thước to – nhỏ.

10.000 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT). Thông qua các hoạt động tích hợp học bằng chơi phù hợp với trẻ 24 – 36 tháng, trẻ được rèn kĩ năng phát triển tư duy, lôgic, khơi gợi trí thông minh, sáng tạo và :

  • Nhận biết 1 và nhiều.
  • Nhận biết hình vuông, hình tròn.
  • Nhận biết màu vàng, màu đỏ, màu xanh.
  • Nhận biết kích thước to – nhỏ.
Mã sản phẩm OH242
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi
Kích thước 19 x 26,5cm
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Bích Thu
Số trang 20