24/11/2023

Học được gì từ Hội thảo Phương pháp tổ chức giải chạy bộ của chuyên gia Hiệp hội Điền kinh châu Á?

Ngày 26/11/2023, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Vietcontent tổ chức hội thảo chạy bộ với chủ đề “Phương pháp tổ chức giải […]