Thần Sắt

  • Truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Thái
  • Giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

10.000 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Thần Sắt là truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Thái kể về một anh nông dân nghèo chăm chỉ làm ăn nhờ thần ban cho một cục sắt rèn thành công cụ lao động mà đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

Mã sản phẩm
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo 3 – 6 tuổi
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 16