Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – Hướng dẫn tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục trong các cơ sở Giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)

  • Được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non
  • Hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục, cách thức tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi, học của trẻ
  • Thúc đẩy và tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện, hài hoà.

39.000 

Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục, cách thức tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi, học của trẻ, thúc đẩy và tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện, hài hoà.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo

– Số trang: 72 trang

– Kích thước: 19 x 26,5 cm

– Đối tượng: Cán bộ quản lý và giáo viên