Sự tích vết rạn trên mai rùa

  • Truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Khơ-me lí giải vì sao trên mai rùa có những vết rạn.
  • Giúp trẻ nhà trẻ phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

8.500 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Sự tích vết rạn trên mai rùa là truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Khơ-me lí giải vì sao trên mai rùa có những vết rạn. Truyện được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng, lời kể ngắn gọn giúp trẻ nhà trẻ phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

Mã sản phẩm
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Hoàng Thị Dinh
Số trang 12