Bé chơi và làm quen với chữ cái (Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 – 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

  • Phục vụ cho việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số.
  • Giúp trẻ làm quen với chữ cái và từ vựng tiếng Việt một cách đơn giản, hiệu quả.

13.500 

Cuốn sách được biên soạn phục vụ cho việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số. Nhóm tác giả biên soạn đã lựa chọn những từ ngữ gần gũi, giàu bản sắc văn hoá giúp trẻ làm quen với chữ cái và từ vựng tiếng Việt một cách đơn giản, hiệu quả. Khi sử dụng cuốn sách này, giáo viên cho trẻ sử dụng bút sáp màu và hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động sau :
• Chơi và nhận dạng các chữ cái in hoa, in thường, viết thường.
• Nghe và đọc theo cô bài thơ, đồng dao, ca dao.
• Đọc theo cô từ dưới hình vẽ.
• Tô màu chữ cái rỗng.
• Tô, đồ theo các nét của chữ cái.

Mã sản phẩm 0H241
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
Kích thước 17 x 24cm
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 32