Núi biết bay

  • Truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Giáy lí giải vì sao miền ngược có núi non trùng điệp.
  • Giúp trẻ nhà trẻ phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

8.500 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Núi biết bay là truyện tranh được chuyển thể từ truyện cổ cùng tên của dân tộc Giáy lí giải vì sao miền ngược có núi non trùng điệp. Truyện được minh hoạ đẹp mắt, thiết kế rõ ràng, nội dung ngắn gọn, lời kể đơn giản, gần gũi giúp trẻ nhà trẻ phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

Mã sản phẩm
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Hoàng Thị Dinh
Số trang 12