Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 3-4 tuổi làm quen với toán

  • Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
  • Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy, lôgic.

10.000 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT). Thông qua các hoạt động tích hợp học bằng chơi phù hợp với trẻ 3 – 4 tuổi, trẻ được làm quen với toán thông qua các hoạt động :
– Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm (đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng ; nhận biết 1 và nhiều ; gộp hai nhóm đối tượng và đếm ; tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn).
– Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy, lôgic như : xếp tương ứng 1 – 1 ; ghép đôi ; so sánh (to – nhỏ, dài – ngắn, cao – thấp, rộng – hẹp) ; nhận biết hình dạng ; định hướng trong không gian.

Mã sản phẩm OH243
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
Kích thước 19 x 26,5cm
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Hùng Bẩy
Số trang 20