Bộ đồ dùng giúp trẻ chơi và làm quen với phương tiện, QĐ giao thông (gồm 62 chi tiết ; 02 tranh A3)

  • Dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi
  • Nhận biết một số biển báo.
  • Nhận biết phương tiện giao thông và nơi hoạt động.
  • Làm quen với một số quy định giao thông đơn giản.
  • Ghép tranh và kể chuyện sáng tạo.

70.000 

Thông qua các hoạt động học bằng chơi – chơi mà học với bộ đồ dùng, trẻ sẽ được tìm hiểu, khám phá các phương tiện và quy định giao thông một cách sáng tạo và lôi cuốn :
• Nhận biết một số biển báo.
• Nhận biết phương tiện giao thông và nơi hoạt động.
• Làm quen với một số quy định giao thông đơn giản.
• Ghép tranh và kể chuyện sáng tạo.

Mã sản phẩm TA183
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng 3 – 6 tuổi
Kích thước 21 x 29,7cm
Tác giả Phạm Hồng Hạnh
Số trang