Bộ chi tiết thế giới động vật – Những con vật sống hoang dã (gồm 30 chi tiết ; 02 tranh A3)

  • Dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi
  • Ghép cặp các chi tiết : con vật trưởng thành – con non, con vật – thức ăn, con vật – sản phẩm tạo ra từ chúng…
  • Ghép các chi tiết thành vòng đời của con vật.
  • Ghép chi tiết con vật vào tranh môi trường sống.
  • Kể chuyện sáng tạo.

48.500 

Bộ chi tiết được thiết kế mới lạ, đặc sắc giúp trẻ nhận biết một số con vật sống hoang dã ; bước đầu tìm hiểu, khám phá về thế giới động vật : thức ăn, sự sinh sản, môi trường sống của các con vật đó. Một số hoạt động trẻ được tham gia :
• Ghép cặp các chi tiết : con vật trưởng thành – con non, con vật – thức ăn, con vật – sản phẩm tạo ra từ chúng…
• Ghép các chi tiết thành vòng đời của con vật.
• Ghép chi tiết con vật vào tranh môi trường sống.
• Kể chuyện sáng tạo.

Mã sản phẩm TA180
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng 3 – 6 tuổi
Kích thước 21 x 29,7cm
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa
Số trang