04/01/2024

Hai kỷ lục quốc gia được phá tại Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 tài trợ bởi Herbalife

Trong ngày đầu tiên của năm 2024, hai kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon đã được phá tại Giải Bán Marathon Quốc tế Việt […]