Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo (trẻ từ 3 đến 6 tuổi)

  • Thay thế cho cuốn Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ em cũ.
  • Gồm: Thông tin về trẻ ; Theo dõi thể lực ; Khám sức khoẻ theo chuyên khoa ; Theo dõi diễn biến bất thường về sức khoẻ.
  • Có 10 biểu đồ (dành cho bé trai và bé gái) theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

10.500 

Cuốn sổ này dùng để thay thế cho cuốn Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ em cũ.
Ngoài các phần ghi : Thông tin về trẻ ; Theo dõi thể lực ; Khám sức khoẻ theo chuyên khoa ; Theo dõi diễn biến bất thường về sức khoẻ, cuốn sổ còn có 10 biểu đồ (dành cho bé trai và bé gái) theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ :
• Biểu đồ Cân nặng theo tuổi cho bé gái / bé trai (từ 0 – 5 tuổi)
• Biểu đồ Chiều cao / chiều dài theo tuổi cho bé gái / bé trai (từ 0 – 5 tuổi)
• Biểu đồ Cân nặng theo chiều dài / chiều cao cho bé gái / bé trai (từ 0 – 5 tuổi)
• Biểu đồ Chiều cao theo tuổi cho bé gái / bé trai (từ 61 – 78 tháng)
• Biểu đồ BMI theo tuổi cho bé gái / bé trai (từ 61 – 78 tháng)

Mã sản phẩm 0G264
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên & Phụ huynh
Kích thước 14,5 x 20,5cm
Tác giả Nguyễn Minh Huyền, Đặng Thu Hà
Số trang 36