Học bằng chơi – Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ viết

  • Bộ tranh giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi : Tô màu hình vẽ chứa chữ cái; nối hình vẽ có từ với chữ cái mẫu; tô màu hình vẽ; tô theo nét chấm mờ; tô theo nét chữ cái.
  • Giáo viên sử dụng bộ tranh cùng lúc với việc cho trẻ sử dụng cuốn “Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ viết”.
  • Bộ tranh được thiết kế theo tờ rời, khổ to.

45.000 

Bộ tranh giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ viết thông qua các hoạt động :

  • Tô màu hình vẽ chứa chữ cái cần nhận biết.
  • Nối hình vẽ có từ chứa hình vẽ với chữ cái mẫu.
  • Tô màu hình vẽ, tô theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ.
  • Tô theo nét chữ cái.

Giáo viên sử dụng bộ tranh cùng lúc với việc cho trẻ sử dụng cuốn “Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ viết”. Khi cho trẻ làm quen với chữ viết hoặc nội dung nào, giáo viên sử dụng tranh tương ứng để treo và hướng dẫn trẻ hoạt động theo cô.

Bộ tranh được thiết kế theo tờ rời, khổ to, màu sắc đẹp, rõ ràng, là tài liệu cần thiết giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ viết.

Mã sản phẩm TA193
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên & trẻ 5 – 6 tuổi
Kích thước 29,7 x 42cm
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 31