Con đường đến trường

  • Truyện tranh kể về cô bé May trên con đường hằng ngày đến trường.
  • Giúp trẻ nhà trẻ làm quen với lời chào và phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

8.500 

Được triển khai theo Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, Con đường đến trường là truyện tranh kể về cô bé May trên con đường hằng ngày đến trường với minh hoạ đẹp mắt, thiết kế rõ ràng, nội dung ngắn gọn, gần gũi. Truyện được minh hoạ đẹp, nội dung ngắn gọn với những câu chào lặp đi lặp lại giúp trẻ nhà trẻ làm quen với lời chào và phát triển ngôn ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số.

Mã sản phẩm
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Hoàng Thị Dinh
Số trang 12