Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động giáo dục tình cảm

  • Ý thức về bản thân.
  • Biết thể hiện cảm xúc.
  • Có hành vi và quy tắc ứng xử phù hợp.
  • Có kĩ năng tự phục vụ bản thân.
  • Biết tự bảo vệ bản thân, tránh nguy hiểm.

33.000 

Bộ sách được thiết kế mới lạ, nội dung phong phú sẽ giúp trẻ:

– Ý thức về bản thân.

– Biết thể hiện cảm xúc.

– Có hành vi và quy tắc ứng xử phù hợp.

– Có kĩ năng tự phục vụ bản thân.

– Biết tự bảo vệ bản thân, tránh nguy hiểm.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 23 trang

– Kích thước: 29,7 x 42 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 4 – 5 tuổi