Bộ thẻ chữ số (hỗ trợ hoạt động bé làm quen với toán)

Bộ thẻ gồm 33 thẻ chữ số từ 0 – 9 và 5 thẻ dấu (“>”, “<“,”=”, “+”, “–”) được thiết kế, minh hoạ sinh động, rõ nét giúp trẻ làm quen với toán một cách nhẹ nhàng, thú vị , hấp dẫn thông qua nhiều hoạt động linh hoạt.

12.500 

Bộ thẻ gồm 33 thẻ chữ số từ 0 – 9 và 5 thẻ dấu (“>”, “<“,”=”, “+”, “–”) được thiết kế, minh hoạ sinh động, rõ nét giúp trẻ làm quen với toán một cách nhẹ nhàng, thú vị , hấp dẫn thông qua nhiều hoạt động linh hoạt như: nhận biết chữ số; thêm – bớt, tách – gộp; đếm số lượng trong phạm vi 10; tập sử dụng các dấu “>”, “<” trong so sánh; bước đầu thực hiện các phép tính đơn giản trong phạm vi 10 với các dấu “=”, “+”, “–”…

Mã sản phẩm TA217
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng trẻ 3 – 6 tuổi
Kích thước 5 x 9cm
Tác giả Cao Ngọc Tuấn
Số trang 38