Bộ đồ dùng hỗ trợ hoạt động đọc và làm quen với chữ viết – Bé chơi với chữ cái và tập ghép từ

  • Bộ đồ dùng gồm: 29 phiếu ; 29 thẻ chữ cái ; 5 dấu thanh.
  • Giúp trẻ nhận biết 29 chữ cái và 05 dấu thanh.
  • Giúp trẻ tìm thẻ chữ cái và dấu thanh ghép thành từ.
  • Giúp trẻ ghi nhớ từ theo hình ảnh.
  • Cho trẻ tô, đồ, sao chép chữ cái.
  • Giúp trẻ luyện kĩ năng nói / đọc từ theo hình ảnh.
  • Giúp trẻ luyện đọc câu đơn giản.

59.000 

Bộ đồ dùng được thiết kế nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của trẻ, giúp trẻ học bằng chơi một cách thú vị, hấp dẫn :
• Nhận biết 29 chữ cái và 05 dấu thanh.
• Tìm thẻ chữ cái và dấu thanh ghép thành từ.
• Ghi nhớ từ theo hình ảnh.
• Tô, đồ, sao chép chữ cái.
• Luyện kĩ năng nói / đọc từ theo hình ảnh.
• Luyện đọc câu đơn giản.

Mã sản phẩm TA185
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo 4 – 6 tuổi
Kích thước 21 x 29,7cm
Tác giả Phạm Hồng Hạnh
Số trang 29 phiếu